اعتکاف

 

 
آشنایی با قوانین آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی

قابل توجه دانشجویان

جهت آشنایی با قوانین آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی لطفا به لینک ذیل مراجعه فرمایید.

آئین نامه آموزشی کلیک کنید

کاربرگ های آموزشی کلیک کنید

 

 
قابل توجه دانشجویان ترم آخر

قابل توجه دانشجویان ترم آخر

پیرو بخشنامه 45166/94/ م از تاریخ 25/9/94 به بعد صدور گواهی یا نامه فراغت از تحصیل برای فارغ التحصیلان ممنوع می باشد،لذاآن دسته ازدانشجویانی که این ترم فارغ التحصیل می شوند برای تسریع درروند صدورمدرک گواهی موقت خود، نسبت به تکـمیل پرونده و تسـویه حساب اقدام نمایند،درغیراین صورت مسئولیت عدم صـدورمدرک برعهده خود دانشجـو می باشد.

 

 
عضویت در کـانال

قـابل توجه دانشجـویان

کلیه اطلاعیه ها و اخبار مرکز در

لینک جدید کـانال مرکز 23 علمـی کـاربردی

https://telegram.me/uast23